top of page
  • Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

Postmodernism del 1- Spela roll..!

Uppdaterat: 11 okt. 2022


För ett tag sedan, ja ganska länge sedan nu så bloggade jag en serie om modernismen och modernistiska smycken. Nu har turen kommit till postmodenrismen.

Varför ser saker som smycken egentligen ut som de gör? Det är en av de röda trådarna i den här bloggen. Så också i detta inlägg. Och nu är det postmodernismens tur. På vägen att förstå hur det hänger ihop finns några fallgropar.

(smyckena på bilden är privata) Så låt oss först reda ut begreppen!


Postmodern eller postmodernitet??

Sociologer och historiker pratar ibland omm postmodernitet. Detta ska inte blandas ihop med postmodernism. Postmodernitet är en rad olika samhällsfaktorer och levnadsvillkor som människor lever och verkar i. Postmodernism kan istället definieras som ambitioner, i samhällsbygget, i akademisk teoribildning och i olika konstnärliga uttryck. Ändå hänger dessa två olika begrepp lite grand ihop. Så vilka är då samhällsvillkoren i postmoderniteten?


I ständig rörelse...

Jo, ett postmodernt samhälle präglas av en kraftigt ökad rörlighet. Människor byter ofta arbetsplatser, roller och miljöer på ett sätt man aldrig gjorde tidigare. Man växlar mellan att vara chefen på kontoret, mamman som hämtar barnen på dagis och på kvällen kanske man leder en yoga-grupp. Ett tu tre har man både bytt jobb och flyttat någon annanstans.

Kanske har man skiljt sig och fått en ny bonusfamilj på köpet. Nu är man också ”plastmamma” åt tre nya bonusbarn. Denna rörlighet och flytande roller kan exempelvis få konsekvenser för hur vi använder och vad vi känner för föremål som smycken.

( bygnad med flytande identitet... "dancing house", Prag,1990-tal, Foto Lena Sevcikova, CCA BY-SA 1.0)

I ett arbete som kräver strikt representation fungerar det kanske inte alltid med de kläder och smycken vi egentligen föredrar att bära. Människor kan ibland också uppleva en viss splittring mellan de här olika rollerna och med den inre upplevelsen av sig själva. Här finns det möjlighet till reflektion över sig själv...Vilka roller har du? Speglar sig ditt val av smycken i de här rollerna? Kommentera gärna och berätta din historia om det här! I nästa inlägg berättar jag mer om smycken, samhället och postmodernismen.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page