top of page
  • Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

Kelterna och deras smycken


Spåren efter de forntida kelterna är i högsta grad levande än idag. Inte minst finns det många keltisk inspirerade smycken i vår egen tid. Sådana som syns på den övertsa bilden. Men vilka var egentligen kelterna och hur såg deras smycken ut? Om det tänker jag berätta idag.

Kelterna var det järnåldersfolk som bodde norr om alperna. De framträder på 700-talet f. Kr och bredde till en början ut sig runt Hallstatt (i gult). Det keltiska samhället var inte lika sofistikerat som de grekiska och romerska. Kelterna var jordbrukare och bebyggelsen bredde ut sig i form av gårdar. Det förekom därför ingen stadskultur, med stenlagda gator och monumental arkitektur, så som grekerna hade. Så småningom växte det i alla fall fram befästa byar, så kallade oppida, där man tillverkade saker, lagrade det man tillverkat och bedrev handel. Kelterna hade heller ingen stat utan organiserade sig i stammar som leddes av hövdingar.


Kelterna tyckte om att dekorera sig själva. Men det dekorativa stannade vid den personliga utsmyckningen, som smycken, bältesplattor och liknande. Här skiljde de sig alltså från greker och romare som dekorerade allt som gick att dekorera. Kelterna tillverkade sina smycken av brons. Man använde sig också i hög grad av linjär och geometrisk dekor, som ränder, kvadrater, cirklar och spiraler. På bältesspännet av brons ser man hur sådan dekor kunde se ut. Bältesplattor kunde ibland också förses med dekorativa motiv, så som hästar och kämpar. Ringar av olika slag var stort. Det handlade om hals-, arm- och fingerringar.

Bärnsten var stenen på modet i kelternas värld. På bilden syns ett flerradigt bärnstenscollier från Hallstadt-tid. Visst påminner det starkt om hur ett nutida bärnstenshalsband skulle kunna se ut! Enkla dräktnålar och fibulor, ett slags broscher användes flitigt. De behövdes för att fästa upp klädedräkten med. Fibulorna var till en början enkla, endast något mer dekorerade än en vanlig säkerhetsnål.

Men de utvecklades så småningom. Visst påminner broschen på bilden starkt om det tidiga 1970-talets smycken! Med den ciselerade cirkeldekor och hängen hade i vart fall det dekorativa inslaget fått en utökad plats i det keltiska medvetandet. Om kelterna finns förstås mycket att berätta. Vill du veta mer om dem och deras smycken? Då ska du ta del av vår onlineföreläsning. Smyckenas historia del 2. https://www.rattantikt.se/koepvillkorsmyckenashistoria


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page