top of page
  • Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

Tidigt 1900-tal, Bijouterier del 5

Uppdaterat: 12 okt. 2022


brosch från 1920-talet

Art noveau/jugend/arts and crafts slog igenom under sent 1800-tal. Denna estetiska rörelse följde med in i 1900-talet. Stilen kännetecknas av organiska former, asymmetri och hantverksproduktion. Koppar och brons stod högt i kurs. Men det hände också en del nyheter som präglade modet för ganska lång tid framåt. I början av 1900-talet lärde man sig nämligen att smälta platina. Platina hade dittills använts framför allt av ursprungsbefolkningar i central- och sydamerika. Men här i väst hade man börjat utforska metallen först på 1700-talet. Till saken hör att det krävs mycket höga temperaturer för att smälta platina och detta klarade man inte av förrän i början av 1900-talet. Platina är ju också mycket sällsynt och har andra egenskaper än guld. Man kunde nu tillverka stora men ändå väldigt sirligt utförda smycken, på ett sätt man inte kunnat tidigare. Guldet skulle helt inte ha kunnat bära upp ädelstenarna om utförandet skulle ha varit så pass sirligt. Platinan kombinerades ofta med diamanter som man tyckte matchade fint. Självklart var detta smycken för överklassen. Och detta inlägg handlar ju egentligen om bijouterier. Men det som är populärt inom överklassen sipprar som bekant ner genom samhäller.

Vit metall slog alltså igenom stort och även enklare smycken tillverkadess i vita metaller. Allt från vitguld, silver och oädel vitmetall användes, allt beroende på köparens status. Istället för diamanter var det populärt med markasiter och vit paste, det vill säga genomskinlig strass. Vid sidan om jugendstilen så slog nyrenässansen igenom. Den är vanlig i möbler från början av 1900-talet. Stilen skapar känsla av höjd genom lodräta linjer som skärs av av vågråta dito. Den präglas också av en förhållandevis strikt symmetri. Den skiljer sig alltså stort från jugendstilen. Detta fokus på höjd avskuren av vågräta linjer återkommer också i smycken från den här tiden. Lite längre in på 1900-talet blir de florala formerna i art noveaun också mer geometriska i sin utformning. Dessa olika trender sammanfattas fint i den brosch från 1920-talet som vi ser på bilden. Vitmetall och markasiter bildar här ett livligt mönster som dock givits en stramare och mer geometrisk utformning än vad man skulle ha skapar 20 år tidigare.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page