top of page
  • Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

Koraller - och deras historia

Uppdaterat: 11 okt. 2022stora pärlor av skumkorall

I dag när korallreven runt om i världen är hotade har äldre korallsmycken blivit mer populära än någonsin. Men koraller har betraktats som värdefulla mineraler under lång tid.

I kinesisk kultur reserverades korallsmyckena för det kejserliga hovet. Kineserna betraktade korall som bärare av många dygder. De skulle skänka bäraren både frimodighet och ett långt liv, men ansågs också spegla en hög rang på samhällsstegen. I Kina var korallsmycken som mest populära under Qing-dynastin, från tidigt 1600-tal fram till början av förra århundradet. Det gick en så kallad korallväg från Medelhavet ända bort till Kina via det brittiska ostindiska kompaniet. Britterna kom således i kontakt med korallsmycken redan tidigt. Bland smycke-älskare är det kanske viktorianernas intresse för korallsmycken som är mest känd. De ansågs skydda framför allt barnen mot sjukdomar. Man hängde helt enkelt ett stycke korall om halsen på den unge. Man hade troligen plockat upp denna föreställning från sina kontakter med främmande länder i handeln med koraller. Men viktorianerna gjorde också mer dekorativa smycken av korall. Rundslipade pärlor mer också skurna motiv i olika former var populära. När man kom in på 1900-talet blev modet enklare . Men vurmen för koraller återkom i vågor. Runt andra världskriget stod koraller åter högt i kurs. Soldater befann sig nu runt medelhavet och man ville ta med sig smycken hem. När kriget var över kunde man återigen resa söderut och köpa med sig souvenirer i form av korallsmycken. Källorna i medelhavet började sina vid denna tid. Då priserna sköt i höjden blev det lönsamt att skörda koraller av lägre kvalitet. Man känner igen dem på en högre grad av orenheter än vad som normalt förekommer på äldre viktorianska smycken. Även på 1970-talet var det populärt med korall i smycken. Och koraller kommer säkert att fortsätta fascinera oss smycke-älskare under en lång tid framåt.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page