top of page
  • Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

Postmodernism del 2, Möten och flöden

Uppdaterat: 11 okt. 2022

I dag fortsätter jag att berätta om det postmoderna samhället, postmodernismen och hur detta påverkar vårt förhållande till smycken!

I mitt förra inlägg om pstmodernismen skrev jag om hur vi ständigt växlar mellan olika roller. När en kvinna vaknar på morgonen är hon först och främst mor, senare på dagen är hon kanske bankkamrer, för att på kvällen vara den som leder ett avstressande yogapass. Men i det postmoderna samhället växlar vi inte bara mellan olika roller. Utan vi möter också ständigt olika kulturella och materiella uttryck som skiljer sig markant från

de egna. (på bilden ser vi taekwondomedaljörer i niqab, foto Tasnim News agency CC-BY-SA 4,.0)

Enkelt uttryckt: I postmoderniten går flickan i kortkort på samma trottoar som kvinnan i burka. Hur individerna hanterar sådana möten hör till postmoderniteten och dess livsvillkor.

Allting flyter...

Postmodernitet karaktäriseras också av ett flöde av information och nyheter av olika slag. Det kan röra sig om modesvängningar, kulturella uttryck och en ström av nyheter från världens alla hörn.

Allt detta gör att individerna får

en svagare uppfattning om vem man själv är i allt detta man möter.

(kvinnor i likartade kläder omkring 1940, CC0)

Uppfattning om en fast verklighet börjar krackelera något. Jämfört exempelvis på 1950-talet, när man bodde på samma plats och jobbade på samma arbete under den största delen av sitt liv. Människor som levde då bytte aldrig roll på samma sätt. En husmor var en husmor, och hade hon ett jobb, oftast ett extraknäck, så tog hon med sig den klädsel och attityd hon intog hemma. Hon skulle sällan eller aldrig ha kommit på tanken att utbilda sig till något helt nytt som krävde en annan roll.

men inte bara det. Runt sig hade man folk som levde på likadant sätt, gick i lika kläder och som nästan alla visste vem man var. Personens livsstil backades upp av den här förankringen i omgivningen och man kände sig därför mer säker på vem man var.

Skiftande roller och ständiga flöden av intryck och information är kanske de mest utmärkande dragen i postmoderniten. Så långt postmodernitet.

Postmodernismen är som man hör på namnet en -ism, d v s ett förhållningssätt knutet till en uppsättning olika uppfattningar. postmodernism handlar istället långt mer om ambitioner i samhällsbygget, i akademiska teorier och i konstnärliga uttryck. När man talar om design, konst och andra skapande processer är det alltså postmodernism man talar om. Hur påverkade detta hur man utformade smycken? Om det berättar jag mer i nästa inlägg!


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page