top of page
  • Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

En värld av diamanter...

Uppdaterat: 11 okt. 2022


De flesta av oss är nog vana vid att tänka på diamanter så som dem på bilden. En skärva av jordens hårdaste mineral glittrar emot oss där den sitter infattad i ett stycke guld. Men vad många av oss inte visste är att i den interstellära rymden där utanför, snurrar en hel planet gjord av diamant! Redan år 2004 upptäckte astronomerna nämligen planeten 55 Cancri e, som snurrar runt en av våra grannsolar vid namn 55 Cancri som finns där ute i Vintergatan. Snart räknade man ut att planetens berggrund huvudsakligen bestod av grundämnet kol, i form av grafit och diamant. Båda dessa ämnen är ju material som är uppbyggda av kolatomer. 55 cancri har en radie dubbelt så stor som jordens och massan är hela 8 gånger jordens. Man beräknar att ca 1/3 av denna stora massa består av ren diamant! Då vår egen jordyta mestadels består av granit, vatten och syre kan vi än så länge bara fantisera om hur den här diamant-planeten kan te sig. Men visst finns det diamanter också här på jorden! Diamanter bildas under högt tryck på 150-200 kilometers djup inne i jorden. De når sedan jordytan med hjälp av rörelsen hos vulkaniska magmor. Diamantkällorna skiftar kraftigt i ålder och är mellan 900 miljoner och 3,5 miljarder år gamla! Så det finns faktiskt fog för uttrycket "diamonds are forever". Det som gör diamant så hårt är de starka bindningarna mellan kolatomerna som gör ämnet mycket stabilt. Men se upp! De kan faktiskt brinna upp! Härvid skiljer de sig från de allra flesta andra stenar. Vid temperaturer över 700 grader Celsius börjar nämligen kolatomerna att reagera med syret och bildar då koldioxid, precis som vid all annan förbränning. Koldioxid är ju vad vi alla andas ut och utgör faktiskt förutsättningen för liv här på jorden då koldioxiden fungerqr som växternas syre. Det kan vara värt att lägga på minnet. Denna värmekänslighet har faktiskt lett till att diamanter bokstavligen har gått upp i rök vid bränder! Diamanter kan ju också vara av väldigt olika kvalitet. De kan ju dessutom vara syntetiska, det vill säga konstgjorda. 1953 såg de första syntetiska diamanterna dagens ljus. Och det var faktiskt svenskar som framställde dem, på ASEA, under ledning av Erik Lundblad.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page