top of page
  • Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

Modernism - idéer och ambitioner del 2


modernistiska smycken

Modernistisk design och formgivning är något av ett signum för 1900-talet. Dess bidrag till intressanta och läckra smycken ska inte underskattas! De är mycket lätta att tycka om! Man ska dock inte låta sig luras av deras till synes enkla yta! Bakom modernismen vilar en ny syn på människan som blir avgörande för epokens design och formgivning. Så häng på!

Modernismens idéer framträder under det sena 1800-talet och får stort genomslag under 1900-talet. Modernismen tar avstånd från det gamla, det traditionella och det normbundna, som erbjuder människor hur de ska göra, tycka och tänka. Istället tycker modernisterna att man ska pröva nya erfarenheter för att komma fram till vem man själv är och vad man själv vill. På så vis är modernismen en reaktion mot 1800-talets fasta och uppfordrande krav på uppförande och moral.

Sigmund Freud 1921

Modernismen tar ansats mot framtiden och vill hitta nya former för hur man ska utforma konsten och livsstilen. Detta kan ställas i motsats till vad som rådde exempelvis under den franska revolutionen, då människor. Under denna turbulenta tid ville människor förvisso omskapa samhället. Men istället för att hitta förebilder i nuet blickade de tillbaka och hämtade till stor del sina förebilder i det antika Grekland. Hundra år senare när modernismen har slagit igenom i de breda samhällslagren bygger tidens anda istället på de vetenskapliga och tekniska landvinningar som gjorts.

En mycket tongivande person från det sena 1800-talet var läkaren Sigmund Freud. Han utarbetade psykoanalysen, en metod för att frigöra människor från olika psykologiska störningar. Psykoanalysen är ett av modernismens mest framträdande exempel på framtidsorienterade tekniker för frigörelse från gamla tankemönster som präglade, ja rent av plågade individerna. Men det var inte bara i psykologin som människan skulle frigöras från gamla tankemönster och sätt att vara. Modernismens förespråkare menade att också konst och arkitektur skulle användas för att skapa en ny typ av människa, frigjord från det gamla och traditionalistiska. Men modernisternas idéer hade fortfarande svårt att tränga igenom.

Smycken i art noveau

I det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet hade stilriktningen jugend, art noveau och arts and crafts (olika namn i olika länder) stort inflytande på arkitekturen och på formgivning av

smycken och heminredning. Men även i bildkonsten. Denna stil är dock inte modernistisk i sann bemärkelse. I mångt och mycket är den tillbakablickande mot renässans och medeltid. Man vurmar för hantverksmässig tillverkning som det nya industrisamhället lämnar bakom sig. Modernismen däremot romantiserar inte det gamla utan omfamnar istället nya, mer industrialiserade tillverkningsmetoder. I nästa avsnitt om modernismen berättar jag mer om de olika smyckestilarna!


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page