top of page
  • Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

Smycken förr, så började det! Del 3

Uppdaterat: 8 okt. 2022


I lördagens inlägg skrev jag om homo erectus (den upprättstående människan), som tog stora kliv mot att bli en modern typ av människoart. Men vad har då smycken med saken att göra? Hur ser egentligen antropologer och arkeologer på saken? I dag tänker jag knyta ihop säcken i den här frågan.

De allra flesta högre djurarter uttrycker en viss status, i synnerhet de djur som lever i flock eller i par som exempelvis fåglar gör. Kanske har de vackra färgrika fjädrar eller en stor tjock man. Det kan också vara ett dominant beteende som gör dem till flockens ledare. Men inget av detta kan de egentligen skaffa sig på egen hand. Istället är det naturen som har gett dem deras tillgångar. Påfågeln kan varken be om eller avstå från sina vackra stjärtfjädrar.

Lejonhane

Inte heller det dominanta beteendet eller avsaknad av förmåga till sådant beteende kan hon påverka särskilt mycket, då också tendensen till dominant beteende är nedärvt. När människan en gång i forntiden började använda smycken så ville hon berätta något om sig själv. Uttrycket för detta kunde hon också bestämma över själv. Oavsett vad det nu var man ville visa upp och berätta om sig själv så kunde människan påverka den här utsmyckning hon hade valt. Precis som homo erectus gjorde med elden kunde hon ställa sig över naturen. Där skiljer sig människan stort från djuren som får hålla till godo med det de fått. Smycken saknar per definition praktisk betydelse. Och då de inte är naturgivna så saknas en direkt koppling till biologiska statusmarkörer som hos djuren. Det vi uppfattar som status i ett smycke är således något inlärt och dessutom en social överenskommelse. Då biologisk koppling saknas bygger smycken således i hög grad på abstrakt och symbolisk kommunikation. Och dit hade Homo erectus inte nått ännu. Pannloben hade inte utvecklats, det centra i hjärnan där förmågan till komplext tänkande sitter på oss nutida människor. När den moderna människan utvecklas började hon också så smått att använda sig av smycken. (foton CCA-BY-SA )


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page