• Stina Orsenmark, *Rätt Antikt*

Art nouveau eller art deco? Del 2


broscher art noveau och art deco

Om art nouveau (ar novå) berättade jag i mitt förra inlägg och tänker nu berätta lite mer om art deco (ar dekå). Begreppet art deco används betydligt oftare än art noveau och vad som ska definieras som art deco är mer svåravgränsat då det används på så olika sätt. I princip kan det användas om det mesta dekorativa i designväg från 1920-40-tal i största allmänhet. Men det kan också användas mer snävt, i förhållande till ett lite mer strikt definierat formspråk. På den övre bilden ser vi tre broscher i båda stilarna. Den runda kan definieras som art noveau. Art deco är franska och kan översättas som något i stilen "den dekorativa konsten". Och art decon ville verkligen vara dekorativ! Precis som art nouveau är art deco en internationell stil. Den föds omkring 1910 och har sin höjdpunkt mellan 1920-1940-tal. Den lever sida vid sida med med modernismen och delar ibland stilelement med denna. Art deco bejakar dock dekorationer på ett helt annat sätt och har således många dekorativa detaljer.

brosch art deco

Ett element från modernismen är intresset för det geometriska. Detta kommer till fint uttryck i denna strikt geometriska brosch här på bilden i mitten. Någon modernism rör det sig dock inte om, trots det lite stramare intrycket. Eftersom den är besatt med glittrande strass är den alltför dekorativ för att kunna räknas som modernism.

Ofta kombinerades florala motiv med en striktare geometrisk form, som vi ser i broschen här på bilden längst ner. Växtornamentiken ramas in och får anpassa sig till den geometriska formen. Det geometriska syns både i den genombrutna bottnen och i stenens form.(stenen är av jet/gagat). Denna form av art deco vi ser här är andå ganska inspirerad av art noveau vilket syns i det florala inslaget. Sammanfattningsvis kan man säga att art noveau är organsisk och flytande i formspråket, medan art deco förhåller sig mer till det geometriska och avskalade. Historicism kontra futurism är själva kärnpunkten i vad som skiljer dessa stilar åt. De kan nämligen särskiljas genom att man tar i beaktande vilka andra rörelser de hämtar sin inspiration ifrån. Art noveau tar sina ideal i medeltid och renässans och är i mångt och mycket romantiskt tillbakablickande. Art decon däremot lutar sig mot modernismen och riktar sig mot framtiden. Om du är intresserad av att fördjupa dig i vad smycken hämtar sin historia ifrån kan du fördjupa dig i smyckenas historia. Du hittar dem i menyn. Följ bara anvisningarna och klicka dig vidare. Du betalar säkert och tryggt via paypal men behöver inte själv vara medlem på paypal för att betala.

#artdeco #artnoveau

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla